هالی دیز تور

پیست اسکی روزا خوتور (Rosa Khutor) سوچی


پیست اسکی روزا خوتور (Rosa Khutor) سوچی

تا کنون بیش از 77 کیلومتر مسیر اسکی در سطوح مختلف در استراحتگاه های سوچی ساخته شده است. تفاوت شیب ها بیش از 1500 متر است و برای راحتی حرکت بین شیب ها 16 تله کابین کار می کنند. علاوه بر آن در این استراحتگاه ها، سیستم تولید برف مصنوعی ایجاد شده است که شامل 404 توپ برفی ثابت و 25 توپ موبایل است. این امر ادامه فصل اسکی تا 180 روز در سال را ممکن می سازد.

روزا خوتور درای 16 پیست اسکی از پایین قله روزا خوتور (700 متر) شروع و به (4200 متر) ختم می شود. طول این پیست 72 کیلومتر می باشد که برای سهولت در رفت آمد اسکی بازان 10 تله سی یژ و تله اسکی به اختلاف ارتفاع (195 متر) الی (1250 متر) تعبیه گردیده است و زمان جابه جای را از 500 نفر به 3000 نفر میرساند ساعت کاری تله اسکی ها از ساعت 9:30 الی 19 و آخرین تله اسکی ساعت 16:45 حرکت میکند.

پیست مخصوص روزا خوتور تقریبا 100 کیلومتر طولانی ترین پست اسکی روسیه به حساب میایید

دانلود توضیحات در مورد پیست

نقشه و مسیر پیست


 

نام و موضوع طول بر متر ظرفیت، مردم در هر ساعت: برنامه وضعیت
Gondola  Olympia 2341 2800 8:30 - 16:45 سبز
Gondola  Zapovednyy Les 1540 2400 8:30 - 16:30 سبز
Gondola  Kavkazskiy Ekspress above 1600 2326 2400 8:40 - 16:15 سبز
Gondola  Kavkazskiy Ekspress below 1600 2326 2400 8:40 - 16:15 سبز
Gondola  Strela 3838 2400 8:30 - 15:50 سبز
Chairlift  Volchya Skala 1379 3000 8:30 - 16:30 سبز
Chairlift  Skazka 796 2200 8:45 - 16:30 سبز
Chairlift  Kaban 765 2200 8:55 - 16:40 قرمز
Chairlift  Kvartet 670 1200 9:00 - 16:45 سبز
fe.lifts.types.conveyor  Solo 50 730 8:45 - 16:45 سبز
Chairlift  Beseda 1502 1000 9:00 - 17:15 زرد
Chairlift  Chalet 836 2368 8:30 - 17:00  
Chairlift  Krokus 1041 1199 9:30 - 15:40  
Chairlift  Extreme 954 1790 9:30 - 17:00  
fe.lifts.types.conveyor  Kids' Magic Carpet 72 500 Depends on the weather conditions  
fe.lifts.types.conveyor  Lift on training slope (down) 105 1200 Depends on the weather conditions  
fe.lifts.types.conveyor  Lift on training slope (up) 140 635 Depends on weather conditions  
Rope Tow  Stash 1 250 700 10:00-16:00  
Rope Tow  Stash 2 165 700 10:00 - 16:00  
Rope Tow  Tow lift 1600 100 240 Depends on weather conditions  
         
نوع بالابر وضعیت زمانی

  Gondola

  Chairlift

  fe.lifts.types.conveyor

  Rope Tow

 سبز Lift open

 قرمز Lift temporarily closed

 زرد  Lift cسن پترزبورگ ، خیابان مسکوفسکی , شماره ۱۹۳ واحذ ۱۹۳
شبکه اجتماعی 9116 922 (911) 7+
پاسخگو روسی و انگلیسی : 9116 922 (911) 7+