هالی دیز تور

معرفی پرسنل

زبان : روسی ، انگلیسی ، فارسی ، ترکی ، آلمانی
مارکوس خامنه

مارکوس خامنه

مدیرعامل

زبان : روسی ، انگلیسی ، فارسی
مهشید درویش پور

مهشید درویش پور

مدیر روابط عمومی

زبان : روسی ، انگلیسی ،فرانسوی ، ایتالیایی ، رمانی
یانا

یانا

مدیر رزرواسیون

زبان : روسی ، انگلیسی ، ازبکی ، چینی
النا شادرینا

النا شادرینا

مدیر فروش آسیایی

زبان : روسی
ژنیا

ژنیا

حسابدار

زبان : روسی
الکسی

الکسی

فناوری اطلاعات

سن پترزبورگ ، خیابان مسکوفسکی , شماره ۱۹۳ واحذ ۱۹۳
شبکه اجتماعی 9116 922 (911) 7+
پاسخگو روسی و انگلیسی : 9116 922 (911) 7+